Kurs og opplæring

Klubben har i første omgang som mål å kjøre to begynnerkurs pr. semester, ett i grunnleggende fototeknikk og bruk av digitalkamera, og ett i bildebehandling. Det vil bli anledning til å delta også for andre enn klubbens medlemmer, men medlemmene vil få anledning til å melde seg på først til en lavere pris. Det er tenkt at de første kursene vil bli holdt på høsten 2010.

Senere vil det bli holdt kurs og foredrag/workshops i ulike emner, tanken er at det skal være mulig å utvikle seg videre som fotograf uavhengig av nivå og interessefelt.

Hilda R. Bjerkestrand og Vidar Flovikholm er ansvarlig for utvikling og organisering av kursene.