Gave til Frei Sykehjem

Kameraklubben_Frei_sykehjem_kalender_2011Kristiansund Kamera Klubb har som sedvane å gi bort årets 12 kalenderbilder i glass og ramme. Under salget av kalenderen før jul, kunne alle som ville, stemme på hvilken institusjon i Kristiansund som hadde gjort seg fortjent til å få bildene. Da stemmesedlene ble opptalte, fikk Frei sykehjem flest stemmer. Her mottar enhetsleder Christina Swan Olsen bildene, flankert av nestleder Linda Grønseth og sekretær Tom E. Felberg i kameraklubben. Swan Olsen takket på vegne av Frei sykehjem og mente at beboerne kunne få mange fine stunder med gjensynsgleder av å studere bildene som skal pryde vegger i sykehjemmet.