Reidun Furseth

Det var med stor sorg vi før like julen 2013 mottok budskapet om at en av klubbens mangeårige medlemmer, Reidun Furseth var gått bort.

Reidun har vært medlem i Kristiansund Kamera Klubb siden 1993, og i alle disse årene en stor bidragsyter både som medlem og deltaker i klubbens drift.

Reidun var en kreativ og flink fotograf som mottok flere priser i løpet av sitt 20 år lange medlemskap i klubben. Hun var vinner av årets fotograf tre år på rad i 1999, 2000 og 2001. Så sent som i 2010 mottok hun pris som bronsevinner i samme konkurranse.
Reidun har også vært vinner av klubbens "Fotomaraton" som ble arrangert i samme tidsrom. Hun har også vært bidragsyter i bøker, brosjyrer og tidsskrifter,og i prosjekter som Nordmøre Museums "Dok 2000", med bilder av Kristiansund ved årtusenskiftet.
Reidun har også ved flere anledninger fått antatt bilder ved Surnadal Kunstforening sin årlige utstilling "Ved lauvfall", og fikk så sent som i år antatt et bilde til utstillingen.

Etter flere år som viktig bidragsyter med styreverv i klubben ble Reidun i 2001 valgt som første kvinnelige leder i Kristiansund Kamera Klubbs 73-årige historie.

Reidun tok fatt på vervet som leder med iver og stor arbeidsglede , og hennes engasjement bidro til å skape aktivitet som resulterte i positive opplevelser og læring for medlemmene.
Ved Kameraklubbens 75 års jubileum i 2003 var Reidun leder, og med sin store arbeidskapasitet og evne til å inspirere gjennomførte klubben sitt største arrangement noensinne. Med Reidun ved roret arrangerte klubben et prikkfritt Landsmøte for "Norsk Selskap for Fotografi" dette året og leder i NSFF sa sin avslutningstale at dette var det beste landsmøte han hadde opplevd noensinne.

Reidun bidro samme året også til en vellykket jubileumsutstilling ”Fotografi gjennom 75 år” i Kunstforeningens lokaler med bilder fra klubbens medlemmer gjennom like mange år. I jubileumsåret arrangerte vi også ”Foto og underholdningskveld” med Jon Østeng Hov og Rensvik Kulturkollektiv.

Reidun var også med i arrangementskomiteen til ”forløperen” til Nordic Light som hadde det enkle navnet ”Morten Krogvolds fotoutstilling/foto- og næringslivsseminar” under Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival i 2004. Samme året var Reidun også en av de som gjorde en stor jobb med fotoutstillingen ”Barn og unges livsvilkår på godt og vondt” i Kunstforeningen under arrangementet Arena 2004.
Reidun bidro også i stor grad til andre utstillinger og arrangement i klubbens regi i årenes løp, og delte villig sine store kunnskap innen fotografi med klubbens medlemmer.
Selv de senere årene med sykdom deltok hun like ivrig og interessert på klubbmøtene, og bidro som frivillig under Nordic Light" festivalen.

Reidun hadde alltid en varm og fin framtoning og etterlater seg et stort savn hos Kameraklubbens medlemmer, men våre tanker går i første rekke til Rolf, Linda, Kjetil, barnebarna Mia og Madeleine og øvrige familie.

Vi minnes Reidun i takknemlighet og lyser fred over hennes minne.

 

Hans Einar Ohrstrand