Fotohappening...

Et større konsern ønsker et samarbeid med kameraklubben der kameraklubben tar bilder i og ved konsernets kontorer og anlegg som de kan bruke blant annet på websidene sine.

Som motytelse vil konsernet støtte klubben økonomisk i en størrelsesorden som virkelig monner.

Naturlig nok foregår det meste av aktiviteten i konsernets forskjellige firmaer/avdelinger på dagtid, men noe skjer også på ettermiddag/kveldstid.

Hvem er så interessert i å være med på dette?
Det er en unik anledning til å få tatt bilder i miljø vi vanligvis ikke kommer inn i, spesielt da på verksteder og anlegg som normalt er lukket for utenforstående.

Vi trenger noen til å være med på dagtid, og noen på kveldstid.

Det er litt uklart akkurat når det er aktivitet på kveldstid, men førstkommende tirsdag har vært nevnt som en mulig dag.

Det er samme dag som vi skulle hatt medlemsmøte, så jeg foreslår at vi i stedet for medlemsmøte går for at så mange som mulig møter opp for fotografering dersom det ligger til rette for det.

Dette blir da i stedet for medlemsmøtet.

Meld gjerne inn dersom du kan være med, og angi om det er dagtid eller kveldstid du kan være med.

Mer informasjon kommer mandags ettermiddag.