Årsmøte

Styret i Kristiansund Kamera Klubb har  dag satt tid for Årsmøte

Årsmøte finner sted tirsdag 14.april 2015 klokka 19:00 i NLE-huset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende i skriftlig form senest 24.mars 2015


Formell innkalling med saksliste og annen tilhørende dokumentasjon vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet.